ICT in insolventieafwikkeling

ICT speelt een steeds belangrijker rol tijdens de afwikkeling van een faillissement. Het betreft hierbij onder andere:

  • het (forensisch) vastleggen en bewaren van grote hoeveelheden gegevens en e-mails
  • doorzoekbaar maken van de vastgelegde gegevens
  • terughalen van gewiste bestanden
  • redden (virtualiseren) van operationele systemen
  • alle financiële gegevens op een uniforme manier vastleggen in Excel
  • splitsen of opheffen van licentiecontracten
  • overdragen van systemen en gegevens aan doorstarters en kopers
  • op een veilige manier afvoeren van overtollige apparatuur
  • aansturen van tijdelijk operationeel houden van de ICT van het failliet

Daarnaast treden er vaak problemen op met het operationeel houden van de ICT systemen tijdens de afwikkeling. Veelal is de ICT infrastructuur en ICT organisatie voorafgaande aan het faillissement al verzwakt en wordt dit gedurende de executie alleen maar erger. Het is daarom van het grootste belang dat de kennis over de ICT van het failliet zo snel mogelijk wordt vastgelegd. Ook daarvoor is Limits-Consulting de aangewezen partner.

Vaak verdwijnen belangrijke gegevens vlak voor of vlak na de faillissementsverklaring. Dit kan gewild of ongewild gebeuren. Het is dan ook zaak om zo snel mogelijk alle gegevens vast te leggen. Idealiter gebeurt dit al tijdens de surseance. Daarna kunnen de overige noodzakelijke maatregelen worden gepland.

Helaas zijn niet altijd alle gegevens centraal vastgelegd, maar moeten ook gegevens van individuele PC's worden gered.

Vaak zijn hoge kosten gemoeid met een onjuiste omgang met ICT systemen gedurende de afwikkeling van een faillissement. Tijdig de juiste maatregelen nemen kan hier veel kosten sparen.

Limits-Consulting BV heeft zich gespecialiseerd in alle ICT aspecten van de insolventieafwikkeling. (Bekijk een referentie)

Download factsheets

Interesse? Neem dan contact op met Limits-Consulting BV