Nieuws

ICT in insolventies staat sterk in de belangstelling. Limits-Consulting heeft hierover een bijdrage geschreven voor de Insolad jaarbundel 2013. U kunt een afschrift van het volledige artikel aanvragen door een e-mail te sturen aan lubach@limits-consulting.com.


Vorige: Algemene voorwaarden
Volgende: Contact