Nieuws

Artikel in Insolad jaarbundel 2013


ICT in insolventies staat sterk in de belangstelling. Limits-Consulting heeft hierover een bijdrage geschreven voor de Insolad jaarbundel 2013. U kunt een afschrift van het volledige artikel aanvragen door een e-mail te sturen aan breure@limits-consulting.com.

Er is in toenemende mate belangstelling voor fraude bestrijding in faillissementen, getuige een interview met professor Hilverda in de NRC van 19 juli 2013. Op dit moment worden nog weinig fraude zaken vervolgd, maar volgens professor Hilverda zit het Ministerie van Veiligheid en Justitie sinds eind vorig jaar op de juiste lijn en “wordt de ernst beseft”. Dat dit voor de curator invloed zal hebben op het veiligstellen van digitale bedrijfsinformatie is evident.

De verspreiding van digitale informatieverwerking is vrijwel 100%. Er is geen bedrijf in Nederland dat niet beschikt over tenminste één PC, e-mail en digitale boekhouding. Dat deze digitale revolutie het werk van de curator in de afwikkeling van een faillissement sterk beïnvloed behoeft geen betoog. Tenslotte, waar kan de behoefte aan informatie groter zijn dan bij een curator in een nieuw faillissement. Alles wat het bedrijf, de crediteuren en de debiteuren, het personeel en de financiële gegevens aangaat staat uiteindelijk in computers opgeslagen.

Data en informatie hebben een merkwaardig duaal karakter. Bijna iedereen kan zich wel een geval herinneren dat digitale informatie verdwenen was door een gecrashte disk of PC, waarna het vervolgens niet mogelijk was deze data te herstellen. Ook een back-up systeem blijkt niet altijd betrouwbaar te zijn. Back-up systemen van bedrijven zijn niet altijd betrouwbaar. Het blijft lastig om ICT-afdelingen te overtuigen regelmatig de gemaakte back-ups te controleren en terug te lezen. Het is daarom van belang om aanwezige bedrijfsgegevens snel veilig te stellen.

Anderzijds is, aan het eind van een faillissement, het definitief wissen van alle bedrijfscomputers en datadragers een vak apart. Het gevaar dat "gewiste" data alsnog leesbaar worden gemaakt, is niet denkbeeldig. Er bestaat een categorie hackers voor wie het een uitdaging is om "gewiste" data te herstellen en deze vervolgens te publiceren. Dit tot groot ongenoegen van de voormalige eigenaar van de data.

Veel, vooral jongere mensen, hebben al door schade en schande ondervonden, dat eenmaal gepubliceerde informatie zeer moeilijk van internet verwijderd kan worden.

De hoeveelheid data is in de meeste bedrijven zeer groot. In een klein faillissement betreft het al gauw één miljoen documenten. In een middelgroot faillissement meer dan 25 miljoen. Voor grote faillissementen is de bovengrens niet aan te geven. Niet alle opgeslagen data zijn zinvol. En zeker niet uniek. Het aantal kopieën van e-mails en documenten is groot.

Het is dus belangrijk de, voor het faillissement zinvolle, data te selecteren. Daarnaast moet een keuze worden gemaakt op welke wijze deze data efficient kunnen worden bewaard, zodat de noodzakelijke, bedrijfsgegevens op een later moment goed beschikbaar zijn en blijven.

Met het veiligstellen van digitale bedrijfsgegevens zijn de ICT problemen van de curator echter niet ten einde. Splitsingen, eventueel continuering van bedrijfsactiviteiten en het bevindigen van contracten, websites, domeinnamen enz. vragen vaak een heel specifieke kennis van ICT en contractmanagement.